ENG

ENG

Udruženje mladih umjetnika Crne Gore osnovano je 2017. godine sa ciljem sistematične organizacije mladih umjetnika u Crnoj Gori. Prvi korak ka tome bio je osnivanje Crnogorskog orkestra mladih.

Kao prvi orkestar mladih u Crnoj Gori, nakon uspješne serije nastupa i produkcije novih dijela savremene umjetničke muzike, Crnogorski orkestar mladih postao je predstavnik Crne Gore u “Evropskoj orkestarskoj federaciji”.

U 2019. godini UMUCG osniva Festival mladih umjetnika 19 na kojem savremenim repertoarom sjedinjuje teatar, muziku, likovnu umjetnost kao i predavanja na temu umjetnosti i kulture kod mladih.

U fokusu intresovanja UMUCG-a je alternativni teatar, savremena umjetnička muzika i “nova umjetnost”.

U dosadašnjim aktivnostima podršku UMUCG-u pružili su: Ministarstvo kulture Crne Gore, Univerzitet Crne Gore, Crnogorska komercijalna banka, crnogorske opštine i druga pravna i fizička lica.

U cilju transparentnosti svoga rada i programskih aktivnosti, Udruženje mladih umjetnika Crne Gore (UMUCG) svoje godišnje finansijske izvještaje čini dostupnim javnosti