ENG

ENG

Udruženje mladih umjetnika Crne Gore osnovano je 2017. godine sa ciljem sistematične organizacije mladih umjetnika u Crnoj Gori. Prvi korak ka tome bio je osnivanje Crnogorskog orkestra mladih.

Kao prvi orkestar mladih u Crnoj Gori, nakon uspješne serije nastupa i produkcije novih dijela savremene umjetničke muzike, Crnogorski orkestar mladih postao je predstavnik Crne Gore u “Evropskoj orkestarskoj federaciji”.

U 2019. godini UMUCG osniva Festival mladih umjetnika 19 na kojem savremenim repertoarom sjedinjuje teatar, muziku, likovnu umjetnost kao i predavanja na temu umjetnosti i kulture kod mladih.

U fokusu intresovanja UMUCG-a je alternativni teatar, savremena umjetnička muzika i “nova umjetnost”.

U dosadašnjim aktivnostima podršku UMUCG-u pružili su: Ministarstvo kulture Crne Gore, Univerzitet Crne Gore, Crnogorska komercijalna banka, crnogorske opštine i druga pravna i fizička lica.

Play Video

The Mozart Project

Rebirth & The Testament

"The Mozart Project" je dramatizacija W. A. Mozart-ovih pisama i odlomaka testamenta T. F. Closset-a sa muzikom originalno komponovanom za ovu radio dramu.

Autor projekta:
Igor Pejović

Glasovi:
Maša Labudović - Narator T. F. Closset-ovog testamenta
Chris Le Messurier - W. A. Mozart

Posebna zahvalnost:
Nemanja Bečanović - Dramatizacija Mozart-ovih pisama
Aleksandar Bečanović - Dramatizacija T. F. Closset-ovog testamenta
Milivoje Pićurić - Kompozitor
Ana Božović - Grafički dizajn
Radio Bar i Radio Skadar

Ovaj projekat je podržan od strane Ministarstvo kulture Crne Gore , Muzički centar Crne Gore / Montenegrin Music Center i Udruženja mladih umjetnika Crne Gore.