Udruženje mladih umjetnika Crne Gore
E-mail : umucg1@gmail.com

Crnogorski orkestar mladih
E-mail : myo@umucg.me

Kontakt: Igor Pejović
Mob: +382 69 565595
Email: igorpejovich@gmail.com

Mediji: Adrian Perović
Mob: +382 69 573733
Email: adrianperovic@gmail.com