Udruženje mladih umjetnika Crne Gore osnovano je 2017. godine sa ciljem sistematične organizacije mladih umjetnika u Crnoj Gori. Prvi korak ka tome bio je osnivanje Crnogorskog orkestra mladih. Kao prvi orkestar mladih u Crnoj Gori, nakon uspješne serije nastupa i produkcije novih dijela savremene umjetničke muzike, Crnogorski orkestar mladih postao je predstavnik Crne Gore u “Evropskoj orkestarskoj federaciji”.
 
U 2019. godini UMUCG osniva Festival mladih umjetnika 19 na kojem savremenim repertoarom sjedinjuje teatar, muziku, likovnu umjetnost kao i predavanja na temu umjetnosti i kulture kod mladih.
 
U fokusu intresovanja UMUCG-a je alternativni teatar, savremena umjetnička muzika i “nova umjetnost”.
 
U dosadašnjim aktivnostima podršku UMUCG-u pružili su: Ministarstvo kulture Crne Gore, Univerzitet Crne Gore, Crnogorska komercijalna banka, crnogorske opštine i druga pravna i fizička lica.